Bài 93 : Hình bình hành

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11, 12 VBT toán 4 bài 93 : Hình bình hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để viết tên của mỗi hình. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Cho các hình sau

Viết các chữ “có” hoặc “ không” vào các ô trống của bảng sau :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm đặc điểm của mỗi hình. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành hoặc một hình chữ nhật :

 

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của hình bình hành hoặc hình chữ nhật để vẽ các hình. 

Lời giải chi tiết:


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close