Bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 4 bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(33592 :247\)                               \(51865 : 253\)                              \(80080 : 157\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Khu A có diện tích \(112\; 564m^2\) và chiều rộng có 263m. Khu B có chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B.

Phương pháp giải:

- Tính chiều dài khu A = diện tích khu A : chiều rộng khu A.

- Diện tích khu B = chiều dài khu B × chiều rộng khu B.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau

Khu A: \(112\; 564m^2\)

Chiều rộng: 263 m

Khu B: Chiều rộng 362m

Chiều dài: ....m?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là :

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài, hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau nên chiều dài khu đất B là 428m. 

Diện tích khu đất B là :

428 × 362 = 154936 (m2)

                   Đáp số : 154936m2.

Bài 3

Tính bằng hai cách:

Phương pháp giải:

- Cách 1 : Áp dụng công thức :  a : c – b : c = (a – b) : c 

- Cách 2 : Biểu thức có phép chia và phép trừ thì thực hiện phép chia trước, thực hiện phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tìm \(x\):             \(436 × x = 11772\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc : Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

Lời giải chi tiết:

 \(436 × x = 11772\)

           \(x = 11772 : 436\)

           \(x = 27\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài