Bài 74 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85 VBT toán 4 bài 74 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(1820 : 35\)

\(3388 : 49\)

\(3960 : 52\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

\(8228 : 44\)

\(9280 : 57\)

\(8165 : 18\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính bằng hai cách :

Phương pháp giải:

- Cách 1 : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2 : Áp dụng cách chia một số cho một tích :

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

\(a : (b × c) = (a : b) : c = (a : c) : b\)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số bút ba bạn đã mua = số bút mỗi bạn đã mua × 3.

- Tìm giá tiền một cái bút = số tiền phải trả : tổng số bút ba bạn đã mua

Lời giải chi tiết:

Số bút mà 3 bạn đã mua là :

2 × 3 = 6 (cái bút)

Giá tiền của một cái bút là :

 9000 : 6 = 1500 (đồng)

                         Đáp số: 1500 đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài