Bài 35 : Tính chất kết hợp của phép cộng

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 41 VBT toán 4 bài 35 : Tính chất kết hợp của phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

Mẫu :

25 + 19 + 5 = (25 + 5) + 19  

                   = 30 + 19  

                   = 49 

a) 72 + 9 + 8                                              b) 37 + 18 + 3

c) 48 + 26 + 4                                            d) 85 + 99 + 1                                   

e) 67 + 98 + 33

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... 

Lời giải chi tiết:

a) 72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9

                     = 80 + 9

                     = 89

b) 37 + 18 + 3 = (37 + 3) + 18

                       =  40 + 18

                       = 58

c) 48  + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

                        = 48 + 30

                        = 78

d) 85 + 99 + 1 = 85 + (99 + 1) 

                       = 85 + 100 

                       =  185 

e) 67 + 98 + 33 = (67 + 33) + 98 

                        = 100 + 98

                        = 198

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 145 + 86 + 14 + 55 

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... 

Lời giải chi tiết:

a) 145 + 86 + 14 + 55

    = (145 + 55) + (86 +14)

    = 200 + 100

    = 300

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

    = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

    = 10 + 10 + 10 + 10 + 5

    = 45

Bài 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm giờ chỉ trên đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close