Bài 21 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 4 bài 21 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấm : 

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Năm nhuận có …… ngày.

- Năm không nhuận có …… ngày.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách xem lịch đã học ở lớp 3.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Năm nhuận có 366 ngày.

- Năm không nhuận có 365 ngày.

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được …………năm.

Phương pháp giải:

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

...............

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI). 

Lời giải chi tiết:

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII.

Tính từ năm đó đến năm nay (năm 2020) đã được số năm là :

                    2020 - 1792 = 228 (năm)

Bài 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm (>, <, =):

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là :

A. Thứ tư                                                    B. Thứ năm 

C. Thứ sáu                                                  D. Thứ bảy

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = ..... g là :

A. 72                                                          B. 702

C . 7002                                                      D. 720

 

Phương pháp giải:

a) Dựa vào cách xem lịch đã học.

b) Dựa vào cách chuyển đổi : 1kg = 1000g.

Lời giải chi tiết:

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba nên ngày 30 tháng 5 cũng là thứ ba (vì 23 + 7 = 30).

    Do đó ngày 31 tháng 5 là thứ tư và ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là thứ năm.

    Chọn B.

b) 7kg 2g = 7kg + 2g = 7000g + 2g = 7002g.

    Vậy số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = ..... g là 7002.

     Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài