Bài 134 : Diện tích hình thoi

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 134 : Diện tích hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn \(20cm^2\).

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình thoi rồi so sánh kết quả với \(20cm^2.\)

- Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

         \(S = {\displaystyle {m \times n} \over 2}\)  hoặc \( S = m \times n : 2\)

(\(S\) là diện tích của hình thoi, \(m, n\) là độ dài của hai đường chéo).  

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thoi ABCD là:

               \( \displaystyle{{9 \times 6} \over 2}  =27\left( {c{m^2}} \right) > 20cm^2\)

Diện tích hình thoi MNPQ là :

               \( \displaystyle{{8 \times 5} \over 2}  = 20\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thoi EGHK là :

               \( \displaystyle{{6 \times 5} \over 2}  = 15\left( {c{m^2}} \right) < 20cm^2\) 

Vậy ta có kết quả như sau :

Bài 2

Viết vào ô trống : 

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

 

 

 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc : Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

42cm2

216dm2

50m2

Bài 3

Một mảnh bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của mảnh bìa ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mảnh bìa là:

             \(\displaystyle {{10 \times 24} \over 2} = 120\;(cm^2)\)

                             Đáp số: \(120cm^2.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài