Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 35 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Tỉ số phần trăm của 2 và 7 làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất là A. 27,6 % B. 28,5 % C. 28,6 % D. 28,57 %

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Tỉ số phần trăm của 2 và 7 làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất là

A. 27,6 %

B. 28,5 %

C. 28,6 %

D. 28,57 %

Phương pháp giải:

Muốn tính tỉ số phần của hai số a và b ta nhân a với 100 rồi chia kết quả cho b và viết thêm dấu % vào bên phải số nhận được.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 2

Câu 2. Trong số 120 000 sản phẩm của một lô hàng của một công ty có 0,12 % không đạt chất lượng. Số sản phẩm không đạt chất lượng trong lô hàng đó là

A. 128

B. 144

C. 124

D. 134.

Phương pháp giải:

Muốn tìm m% của số a ta tính a.m%

Muốn tìm một số khi biết m% của số đó là b ta tính b : m%

Lời giải chi tiết:

Chọn  B

 • Giải bài 1 (7.17) trang 35 vở thực hành Toán 6

  Bài 1 (7.17) Tính a) 25% của 8 b) 7,5% của 180.

 • Giải bài 2 (7.18) trang 35 vở thực hành Toán 6

  Bài 2 (7.18) Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4 %. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

 • Giải bài 3 (7.19) trang 35 vở thực hành Toán 6

  Bài 3 (7.19). Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625 nghìn đồng. Trong chương trình khuyến mại, mặt hàng này được giảm giá 10%. Như vậy khi mua một chiếc điện thoại loại này, người mua được giảm bao nhiêu tiền?

 • Giải bài 4 (7.20) trang 35 vở thực hành Toán 6

  Bài 4 (7.20). Theo Tổng cục thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường. Sau 30 năm, số người Mường đã tăng lên thành 1 452 095 người. Em hãy cho biết trong 30 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

 • Giải bài 5 trang 36 vở thực hành Toán 6

  Bài 5. Một người vay ngân hàng một số tiền với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, người đó phải trả cho ngân hàng 8,4 triệu đồng tiền lãi. Hỏi người đó đã vay ngân hàng bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close