Giải bài 2 (7.18) trang 35 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (7.18) Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4 %. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (7.18) Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4 %. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tiền lãi bác Đức nhận được

Lời giải chi tiết

Tiền lãi sau 1 năm là \(150.\frac{{7,4}}{{100}} = 11,1\)(triệu đồng)

Sau một năm bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được số tiền là:

150 + 11,1 = 161,1 (triệu đồng).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close