Giải bài 7 trang 36 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 7. Để mua một chiếc ti vi thông minh, bác Ba phải thanh toán 8,789 triệu đồng. Em hãy cho biết giá xuất xưởng (giá chưa có thuế giá trị gia tăng VAT là 10%) của chiếc ti vi này là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Để mua một chiếc ti vi thông minh, bác Ba phải thanh toán 8,789 triệu đồng. Em hãy cho biết giá xuất xưởng (giá chưa có thuế giá trị gia tăng VAT là 10%) của chiếc ti vi này là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số đó khi biết 110% của nó bằng 8,789.

Lời giải chi tiết

Thuế VAT bằng 10% giá trị hàng hóa vì vậy 8,789 triệu đồng bằng 110% giá trị của mặt hàng chưa tính thuế.

Do đó, giá xuất cưởng của chiếc ti vi đó là

\(8,789:\frac{{110}}{{100}} = 7,99\)(triệu đồng)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close