Giải bài 6 trang 36 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Hàm lượng cafein có trong một loại hạt cà phê là 2,5%. Muốn điều chế được 1000 gam cafein từ loại cà phê này cần dùng bao nhiêu kilogam hạt cà phê?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Hàm lượng cafein có trong một loại hạt cà phê là 2,5%. Muốn điều chế được 1000 gam cafein từ loại cà phê này cần dùng bao nhiêu kilogam hạt cà phê?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số khi biết 2,5% của số đó bằng 1000

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có: 1000 gam cafein bằng 2,5% khối lượng hạt cà phê

Vì vậy để điều chế được 1000 gam cafein ta cần dùng lượng hạt cà phê là

\(1000{\rm{ }}:{\rm{ }}2.5\% {\rm{ }} = 1000:\frac{{2,5}}{{100}} = 40000\left( g \right) = 40\left( {kg} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close