Giải bài 5 trang 36 vở thực hành Toán 6

Bài 5. Một người vay ngân hàng một số tiền với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, người đó phải trả cho ngân hàng 8,4 triệu đồng tiền lãi. Hỏi người đó đã vay ngân hàng bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Một người vay ngân hàng một số tiền với lãi suất 7% một năm. Sau một năm, người đó phải trả cho ngân hàng 8,4 triệu đồng tiền lãi. Hỏi người đó đã vay ngân hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số khi biết 7% của số đó bằng 8,4

Lời giải chi tiết

Người đó đã vay số tiền là \(8,4:\frac{7}{{100}} = 120\)(triệu đồng)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close