Giải bài 1 (7.17) trang 35 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (7.17) Tính a) 25% của 8 b) 7,5% của 180.

Quảng cáo

Đề bài

  1. Bài 1 (7.17) Tính

    a) 25% của 8

    b) 7,5% của 180.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm m% của số a ta tính a.m%

Lời giải chi tiết

a) 25% của 8 là \(8.\frac{{25}}{{100}} = 2\)

b) 7,5% của 180 là \(180.\frac{{7,5}}{{100}} = 13,5\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close