Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 33 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất của thương 12 : 7 ta được kết quả là A. 1,7 B. 1,70 C. 1,8 D. 2,0.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất của thương 12 : 7 ta được kết quả là

A. 1,7

B. 1,70

C. 1,8

D. 2,0.

Phương pháp giải:

Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5

Lời giải chi tiết:

\(12:7 = 1,714285... \approx 1,7\)

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Bằng cách ước lượng tích 8,7258 . 4,87, hãy chỉ ra giá trị đúng của tích này là số nào sau đây:

A. 32, 494 546

B. 574, 946 46

C. 57, 494 646

D. 42, 494 646

Phương pháp giải:

Có thể ước lượng kết quả bằng cách cắt bỏ một số chữ số thập phân hoặc làm tròn đến một hàng thích hợp

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close