Giải bài 1 (7.12) trang 33 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (7.12). Làm tròn số 387,009 4 đến hàng a) phần mười; b) trăm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (7.12). Làm tròn số 387,009 4 đến hàng

a) phần mười;                  b) trăm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tròn đến hàng phần mười là lấy 1 chữ số sau dấu phẩy

Lời giải chi tiết

a) Các chữ số sau hàng làm tròn là phần mười đều thuộc phần thập phân và bị bỏ đi khi làm tròn. Chữ số 387,0094 sau hàng làm tròn (là 0) bé hơn 5 nên ta giữ nguyên các chữ số còn lại để được số làm tròn: \(387,0094 \approx 387,0\)

b) \(387,0094 \approx 400\)( sau chữ số hàng trăm là số 8 > 5 nên tăng 1 đơn vị)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close