Giải bài 6 trang 34 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Diện tích đất trồng trọt của một xã là khoảng 81,5 ha. Năm nay, xã này dự định dùng \(\frac{5}{7}\) diện tích đất trồng trọt để trồng lúa . Tính diện tích trồng lúa năm nay của xã (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Diện tích đất trồng trọt của một xã là khoảng 81,5 ha. Năm nay, xã này dự định dùng \(\frac{5}{7}\) diện tích đất trồng trọt để trồng lúa . Tính diện tích trồng lúa năm nay của xã (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích đất để trồng lúa.

Lời giải chi tiết

Diện tích đất để trồng lúa là:

\(81,5.\frac{5}{7} = \left( {81,5.5} \right):7 = 407,5:7 = 58,21428... \approx 58,2\left( m \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close