Giải bài 5 (7.16) trang 34 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (7.16). Mẹ cho An 150 000 đồng để mua đồ dùng học tập, An dự định mua 15 quyển vở, 5 chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì. Giá của 1 quyển vở, 1 chiếc bút bi, 1 chiếc bút chì lần lượt là 5 400 đồng, 2 800 đồng, 3 000 đồng. Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (7.16). Mẹ cho An 150 000 đồng để mua đồ dùng học tập, An dự định mua 15 quyển vở, 5 chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì. Giá của 1 quyển vở, 1 chiếc bút bi, 1 chiếc bút chì lần lượt là 5 400 đồng, 2 800 đồng, 3 000 đồng. Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng tổng số tiền An phải trả.

Lời giải chi tiết

Tổng số tiền An phải trả là

5 400 . 15 + 2 800 . 5 + 3 000 . 10 < 6 000 . 15 + 3000.5 + 3 000.10 =135 000

Vì 135 000 < 150 000 nên An đủ tiền mua các đồ dùng học tập trên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close