Giải bài 3(7.14) trang 33 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (7.14). Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành 4 đoạn bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn gỗ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (7.14). Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành 4 đoạn bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn gỗ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy độ dài thanh gỗ chia 4

Lời giải chi tiết

Mỗi đoạn gỗ dài 6,32 : 4 = 1,58 (m).

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười thì kết quả là 1,6 (m)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close