Giải bài 9 (6.33) trang 19 vở thực hành Toán 6

Bài 9 (6.33). Lớp 6A có \(\frac{1}{3}\) số học sinh thích môn Toán. Trong số các học sinh thích môn Toán, có \(\frac{1}{2}\) số học sinh thích môn Ngữ Văn. Hỏi có bao nhiều phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và môn Ngữ văn?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9 (6.33). Lớp 6A có \(\frac{1}{3}\) số học sinh thích môn Toán. Trong số các học sinh thích môn Toán, có \(\frac{1}{2}\) số học sinh thích môn Ngữ Văn. Hỏi có bao nhiều phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và môn Ngữ văn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân hai phân số với nhau.

Lời giải chi tiết

Phần số học sinh lớp 6A thích cả Toán và Ngữ văn là: \(\frac{1}{3}.\frac{1}{2} = \frac{1}{6}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close