Giải bài 10 trang 20 vở thực hành Toán 6

Bài 10. Một bể đang chứa lượng nước bằng \(\frac{3}{4}\) dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được \(\frac{1}{8}\) bể. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy nước?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 10. Một bể đang chứa lượng nước bằng \(\frac{3}{4}\) dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được \(\frac{1}{8}\) bể. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy nước?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính lượng nước cần chảy để đầy bể.

Lời giải chi tiết

Lượng nước cần chảy vào để bể đầy là: \(1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}\)(dung tích bể)

Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là: \(\frac{1}{4}:\frac{1}{8} = \frac{1}{4}.\frac{8}{1} = 2\)

Vậy sau 2 giờ thì bể đầy nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close