Giải bài 8 (6.32) trang 19 vở thực hành Toán 6

Bài 8 (6.32). Tìm x, biết: a) \(x.\frac{7}{2} = \frac{7}{9}\) b) \(x:\frac{8}{5} = \frac{5}{2}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8 (6.32). Tìm x, biết:

a) \(x.\frac{7}{2} = \frac{7}{9}\)                  b) \(x:\frac{8}{5} = \frac{5}{2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện nhân, chia hai phân số.

Lời giải chi tiết

a) \(x.\frac{7}{2} = \frac{7}{9}\) nên \(x = \frac{7}{9}:\frac{7}{2} = \frac{7}{9}.\frac{2}{7} = \frac{2}{9}\)      

b) \(x:\frac{8}{5} = \frac{5}{2}\) nên \(x = \frac{8}{5}.\frac{5}{2} = \frac{8}{2} = 4\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close