Giải bài 8 trang 94 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 8. Tìm x biết: a) \(x:1\frac{2}{7} = - 3,5\) b) \(0,4.x - \frac{1}{5}.x = \frac{3}{4}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8. Tìm x biết:

a) \(x:1\frac{2}{7} =  - 3,5\)

b) \(0,4.x - \frac{1}{5}.x = \frac{3}{4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đổi hỗn số, số thập phân về dạng phân số rồi tính giá trị của x.

Lời giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}x:1\frac{2}{7} =  - 3,5\\x:\frac{9}{7} =  - \frac{7}{2}\\x =  - \frac{7}{2}.\frac{9}{7}\\x =  - \frac{9}{2}\end{array}\)

 

b) \(\begin{array}{l}0,4.x - \frac{1}{5}.x = \frac{3}{4}\\x.\left( {0,4 - \frac{1}{5}} \right) = \frac{3}{4}\\x.\left( {\frac{2}{5} - \frac{1}{5}} \right) = \frac{3}{4}\\x.\frac{1}{5} = \frac{3}{4}\\x = \frac{3}{4}:\frac{1}{5}\\x = \frac{{15}}{4}\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close