Giải bài 12 trang 95 vở thực hành Toán 6

Bài 12. Một mảnh đất hình chữ nhật co kích thước 50 m x 30 m. Trên mảnh đất đó, người ta làm một lối đi xung quanh rộng 2 m, diện tích còn lại dùng để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 12. Một mảnh đất hình chữ nhật co kích thước 50 m x 30 m. Trên mảnh đất đó, người ta làm một lối đi xung quanh rộng 2 m, diện tích còn lại dùng để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chiều dài, chiều rộng của khu vực trồng rau.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Lối đi xung quanh rộng 2 m nên diện tích trồng rau là diện tích một hình chữ nhật mà mỗi kích thước giảm 2 + 2 = 4 m so với hình chữ nhật ban đầu.

Vì vậy diện tích trồng rau là

\(\left( {50 - 4} \right).\left( {30 - 4} \right) = 46.26 = 1196\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close