Giải bài 10 trang 94 vở thực hành Toán 6

Bài 10. Một người bán một tấm vải. Ngày thứ nhất, người đó bán được 25% tấm vải và 15 m; ngày thứ hai bán được \(\frac{1}{3}\) số vải còn lại sau ngày thứ nhất và còn lại 28 m. Hỏi tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 10. Một người bán một tấm vải. Ngày thứ nhất, người đó bán được 25% tấm vải và 15 m; ngày thứ hai bán được \(\frac{1}{3}\) số vải còn lại sau ngày thứ nhất và còn lại 28 m. Hỏi tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số vải còn lại sau ngày thứ nhất, rồi tính tổng chiều dài tấm vải.

Lời giải chi tiết

Ngày thứ hai bán được \(\frac{1}{3}\) số vải còn lại sau ngày thứ nhất và còn lại 28 m nên \(\frac{2}{3}\) số vải còn lại của ngày thứ nhất chính bằng 28 m.

Vậy số vải còn lại sau ngày thứ nhất là \(28:\frac{2}{3} = 42\left( m \right)\)

Đổi \(25\%  = \frac{1}{4}\) nên \(\frac{3}{4}\) tấm vải có chiều dài là 42 + 15 = 57 (m)

Vậy chiều dài tấm vài ban đầu là \(57:\frac{3}{4} = 76\left( m \right)\).

 • Giải bài 11 trang 95 vở thực hành Toán 6

  Bài 11. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây, em hãy kể tên các đường thẳng đó.

 • Giải bài 12 trang 95 vở thực hành Toán 6

  Bài 12. Một mảnh đất hình chữ nhật co kích thước 50 m x 30 m. Trên mảnh đất đó, người ta làm một lối đi xung quanh rộng 2 m, diện tích còn lại dùng để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông ?

 • Giải bài 13 trang 96 vở thực hành Toán 6

  Bài 13. a) Em hãy vẽ một tam giác tùy ý rồi dùng thước đo góc để đo các góc của tam giác đó. b) Tính tổng số đo của ba góc vừa đo rồi so sánh với kết quả của các bạn khác.

 • Giải bài 14 trang 96 vở thực hành Toán 6

  Bài 14. Hai người cùng chơi một trò chơi như sau: mỗi người chơi lần lượt quay một tấm bìa có gắn một mũi tên ở tâm. Nếu mũi tên chỉ vào số chẵn thì người chơi đầu thắng, nếu mũi tên chỉ vào số lẻ thì người chơi sau thắng. a) Em và bạn quay miếng bìa 20 lần. Ghi lại xem trong 20 lần chơi có bao nhiêu lần em thắng, bao nhiêu lần bạn em thắng. b) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Em thắng; Bạn em thắng. c) Vẽ biểu đồ hình cột biểu diễn số lần thắng của mỗi người.

 • Giải bài 15 trang 97 vở thực hành Toán 6

  Bài 15. Nhà Tuấn có một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 87,5 m. Biết rằng chiều rộng bằng \(\frac{3}{4}\) chiều dài của mảnh vườn. Tính diện tích của mảnh vườn đó (theo đơn vị là mét vuông).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close