Giải bài 10 trang 94 vở thực hành Toán 6

Bài 10. Một người bán một tấm vải. Ngày thứ nhất, người đó bán được 25% tấm vải và 15 m; ngày thứ hai bán được \(\frac{1}{3}\) số vải còn lại sau ngày thứ nhất và còn lại 28 m. Hỏi tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 10. Một người bán một tấm vải. Ngày thứ nhất, người đó bán được 25% tấm vải và 15 m; ngày thứ hai bán được \(\frac{1}{3}\) số vải còn lại sau ngày thứ nhất và còn lại 28 m. Hỏi tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số vải còn lại sau ngày thứ nhất, rồi tính tổng chiều dài tấm vải.

Lời giải chi tiết

Ngày thứ hai bán được \(\frac{1}{3}\) số vải còn lại sau ngày thứ nhất và còn lại 28 m nên \(\frac{2}{3}\) số vải còn lại của ngày thứ nhất chính bằng 28 m.

Vậy số vải còn lại sau ngày thứ nhất là \(28:\frac{2}{3} = 42\left( m \right)\)

Đổi \(25\%  = \frac{1}{4}\) nên \(\frac{3}{4}\) tấm vải có chiều dài là 42 + 15 = 57 (m)

Vậy chiều dài tấm vài ban đầu là \(57:\frac{3}{4} = 76\left( m \right)\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close