Giải bài 7 trang 25 vở thực hành Toán 6

Bài 7: Năm ngoái, một hộ nông dân trồng 1 ha thanh long thu hoạch bình quân 4\(kg/{m^2}\), mỗi kilogam quả cho lãi 1 000 đồng. a) Năm ngoái hộ nông dân đó thu lãi bao nhiêu? b) Năm nay hộ nông dân đó tăng diện tích trồng thanh long thêm 2 ha và phấn đấu đạt mức thu hoạch bình quân 5\(kg/{m^2}\). Nếu mức lãi mỗi kilogam quả không đổi thì dự kiến mức lãi năm nay là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7: Năm ngoái, một hộ nông dân trồng 1 ha thanh long thu hoạch bình quân 4\(kg/{m^2}\), mỗi kilogam quả cho lãi 1 000 đồng.

a) Năm ngoái hộ nông dân đó thu lãi bao nhiêu?

b) Năm nay hộ nông dân đó tăng diện tích trồng thanh long thêm 2 ha và phấn đấu đạt mức thu hoạch bình quân  5\(kg/{m^2}\). Nếu mức lãi mỗi kilogam quả không đổi thì dự kiến mức lãi năm nay là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định diện tích trồng, sản lượng thu hoạch và lãi thu được

Lời giải chi tiết

a) 1\(ha = 10000{m^2}\) cho thu hoạch 4.10 000 = 40 000 kg quả và cho lãi

40 000 . 1 000 = 40 000 000 (đồng).

b) Diện tích trồng năm nay là 1 + 2 = 3 (ha) = 30 000 \({m^2}\).

Sản lượng dự kiến đạt 5.30 000 = 150 000 (kg).

Lãi dự kiến: 150 000 x 1 000 = 150 000 000 (đồng). 

 

 

 

 

Quảng cáo
close