Giải bài 6 (1.59) trang 25 vở thực hành Toán 6

Bài 6(1.59). Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng. a) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu? b) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được? c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(1.59). Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng.

a) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

b) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?

c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số ghế của cả phòng chiếu phim.

Lời giải chi tiết

Phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Số ghế của phòng chiếu phim là 18 x 18 =324 (ghế).

a) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là

324 x 50 000 =16 200 000 (đồng).

b) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng nên số vé bán được trong tối thứ Sáu là 10 550 000 : 50 000 = 211 (vé).

Vậy số vé không bán được là 324 – 211 =113 (vé).

c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được nên số vé bán được là 324 – 41 = 283 (vé).

Số tiền vé thu được trong Chủ Nhật là 283 x 50 000 =14 150 000 (đồng).

Quảng cáo
close