Giải bài 3 (1.56) trang 24 vở thực hành Toán 6

Bài 3(1.56). Tìm tích, thương và số dư (nếu có): a) \(21759.1862\); b) \(3789:231\); c) \(9848:345\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(1.56). Tìm tích, thương và số dư (nếu có):

a) \(21759.1862\);

b) \(3789:231\);

c) \(9848:345\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính.

Lời giải chi tiết

Vậy  \(21759.1862 = 40515258\)

Vậy 

b) \(3789:231 = 16\)(dư 93);

c) \(9848:345 = 28\)(dư 188).

Quảng cáo
close