Giải bài 6 (2.50) trang 43 vở thực hành Toán 6

Bài 6(2.50). Từ ba tấm gỗ có độ dài là 56 dm, 48 dm và 40 dm, bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẩu gỗ nào. Hỏi bác cắt như thế nào để được các thanh gỗ có độ dài lớn nhất có thể?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(2.50). Từ ba tấm gỗ có độ dài là 56 dm, 48 dm và 40 dm, bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẩu gỗ nào. Hỏi bác cắt như thế nào để được các thanh gỗ có độ dài lớn nhất có thể?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định ƯCLN của 56, 48 và 40.

Lời giải chi tiết

Độ dài lớn nhất của thanh gỗ chính là ƯCLN của 56, 48 và 40.

Mà ƯCLN(56, 48, 40) = 8 nên bác sẽ cắt thành các thanh gỗ có độ dài dài lớn nhất là 8 dm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close