Giải bài 3 (2.47) trang 42 vở thực hành Toán 6

Bài 3(2.47). Xét xem các phân số sau đã tối giản hay chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản. a) \(\frac{{15}}{{17}}\) ; b) \(\frac{{70}}{{105}}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(2.47). Xét xem các phân số sau đã tối giản hay chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

a) \(\frac{{15}}{{17}}\) ;

b) \(\frac{{70}}{{105}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra ƯCLN của tử số và mẫu số.

Lời giải chi tiết

a) Vì ƯCLN(15, 17) =1 nên \(\frac{{15}}{{17}}\) là phân số tối giản.

b) Vì ƯCLN( 70,105) = 35 nên phân số \(\frac{{70}}{{105}}\) chưa là phân số tối giản.

Ta có \(\frac{{70}}{{105}} = \frac{{70:35}}{{105:35}} = \frac{2}{3}\).

Quảng cáo
close