Giải bài 5 trang 92 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 5. Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư 6 người. Hỏi chính xác có bao nhiêu người tham gia?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư 6 người. Hỏi chính xác có bao nhiêu người tham gia?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu m chia hết cho a và b thì m chia hết cho BCNN(a,b).

Lời giải chi tiết

Giả sử chính xác số người tham gia lễ kỉ niệm là \(n\left( {n \in {N^*},n \le 3000} \right)\).

Ta có n chia cho các số 7,8,9,10 đều dư 6 nên n – 6 chia hết cho 7, 8, 9, 10.

Suy ra n – 6 chia hết cho BCNN(7,8,9,10).

Ta có \(BCNN\left( {7,8,9,10} \right) = {2^3}{.3^2}.5.7 = 2520\)

Từ đó suy ra n – 6 = 2520 hay n = 2526.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close