Giải bài 5 trang 22 vở thực hành Toán 6

Bài 5: Bạn Long có một phiếu mua hàng giảm giá (hình dưới) ở một của hàng bán dụng cụ thể thao. Giá bán một số mặt hàng niêm yết tại của hàng như sau: Quần áo thể thao: 177 nghìn đồng/bộ; Giày thể thao: 169 nghìn đồng/đôi; Vợt cầu lông: 239 nghìn đồng/đôi;Hộp cầu lông: 49 nghìn đồng/hộp; Khăn mặt: 19 nghìn đồng/chiếc. Nếu dùng phiếu giảm giá để mua 1 bộ quần áo thể thao, 1 đôi giày thể thao, 2 khăn mặt, 1 đôi vợt cầu lông và 2 hộp cầu lông thì bạn Long phải trả bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5: Bạn Long có một phiếu mua hàng giảm giá (hình dưới) ở một của hàng bán dụng cụ thể thao. Giá bán một số mặt hàng niêm yết tại của hàng như sau: Quần áo thể thao: 177 nghìn đồng/bộ; Giày thể thao: 169 nghìn đồng/đôi; Vợt cầu lông: 239 nghìn đồng/đôi;Hộp cầu lông: 49 nghìn đồng/hộp; Khăn mặt: 19 nghìn đồng/chiếc. Nếu dùng phiếu giảm giá để mua 1 bộ quần áo thể thao, 1 đôi giày thể thao, 2 khăn mặt, 1 đôi vợt cầu lông và 2 hộp cầu lông thì bạn Long phải trả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng tiền hàng khi chưa dùng phiếu rồi trừ đi số tiền được giảm.

Lời giải chi tiết

Tổng số tiền hàng (không dùng phiếu giảm giá) là

177 x 1 + 169 x 1 + 19 x 2 + 239 x 1 + 49 x 2 = 721 (nghìn đồng)

Đơn hàng này được giảm giá 100 nghìn đồng (vì đơn hàng \( \ge 500\) nghìn đồng) nên thực tế Long phải trả 721-100 = 621 (nghìn đồng).

Quảng cáo
close