Giải bài 5 trang 19 vở thực hành Toán 6

Bài 5. Tính một cách hợp lí: \(\frac{5}{9}.\frac{{39}}{{11}} - \frac{5}{{11}}.\frac{{138}}{9}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Tính một cách hợp lí: \(\frac{5}{9}.\frac{{39}}{{11}} - \frac{5}{{11}}.\frac{{138}}{9}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng.

Lời giải chi tiết

\(\frac{5}{9}.\frac{{39}}{{11}} - \frac{5}{{11}}.\frac{{138}}{9} = \frac{5}{{11}}.\frac{{39}}{9} - \frac{5}{{11}}.\frac{{138}}{9} = \frac{5}{{11}}.\left( {\frac{{39}}{9} - \frac{{138}}{9}} \right) = \frac{5}{{11}}.\frac{{ - 99}}{9} = \frac{5}{{11}}.\left( { - 11} \right) =  - 5\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close