Giải bài 4 trang 92 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 4. Một phân xưởng có 30 công nhân. Dự kiến mỗi giờ mỗi công nhân làm được 100 sản phẩm. Khi đó phân xưởng sẽ hoàn thành một đơn hàng trong 24 giờ. Hãy viết biểu thức số biểu thị (không cần tính giá trị của biểu thức): a) Tổng số sản phẩm mà phân xưởng phải hoàn thành theo đơn hàng. b) Số sản phẩm mà mỗi công nhân phải làm để hoàn thành đơn hàng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4. Một phân xưởng có 30 công nhân. Dự kiến mỗi giờ mỗi công nhân làm được 100 sản phẩm. Khi đó phân xưởng sẽ hoàn thành một đơn hàng trong 24 giờ. Hãy viết biểu thức số biểu thị (không cần tính giá trị của biểu thức):

a) Tổng số sản phẩm mà phân xưởng phải hoàn thành theo đơn hàng.

b) Số sản phẩm mà mỗi công nhân phải làm để hoàn thành đơn hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số sản phẩm mỗi công nhân làm ra trong 24 giờ rồi nhân với 30 công nhân.

Lời giải chi tiết

a) Mỗi giờ phân xưởng làm được: 30 . 100 (sản phẩm).

Tổng số sản phẩm mà phân xưởng phải hoàn thành theo đơn hàng là:

30 . 100 . 24 (sản phẩm)

b) Số sản phẩm mà mỗi công nhân phải làm để hoàn thành đơn hàng là

30 . 24 (sản phẩm)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close