Giải bài 4 (1.53) trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 4(1.53). Tính: a) \(110 - {7^2} + 22:2\); b) \(9.\left( {{8^2} - 15} \right)\); c) \(5.8 - \left( {17 + 8} \right):5\); d) \(75:3 + {6.9^2}\).

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(1.53). Tính:

a) \(110 - {7^2} + 22:2\);

b) \(9.\left( {{8^2} - 15} \right)\);

c) \(5.8 - \left( {17 + 8} \right):5\);

d) \(75:3 + {6.9^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải, nhân chia trước cộng trừ sau và trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết

a) \(110 - {7^2} + 22:2 = 110 - 49 + 11 = 61 + 11 = 72\);

b) \(9.\left( {{8^2} - 15} \right) = 9.\left( {64 - 15} \right) = 9.49 = 441\);

c) \(5.8 - \left( {17 + 8} \right):5 = 5.8 - 25:5 = 40 - 5 = 35\);

d) \(75:3 + {6.9^2} = 75:3 + 6.81 = 25 + 486 = 511.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close