Giải bài 3 (1.52) trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 3(1.52). Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a,b,c. Tính giá trị biểu thức đó khi a = 3cm, b = 4cm, c = 5cm.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(1.52). Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a,b,c. Tính giá trị biểu thức đó khi a = 3cm, b = 4cm, c = 5cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích các mặt của hình.

Lời giải chi tiết

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là

S = a.c + a.b +b.c + c.a + c.b + b.a = 2. (a.b + b.c + c.a)

Thay a = 3cm, b = 4cm, c = 5cm vào biểu thức ta được

S = 2. (3.4 + 4.5 + 3.5) = 94\(c{m^2}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close