Giải bài 3 (1.52) trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 3(1.52). Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a,b,c. Tính giá trị biểu thức đó khi a = 3cm, b = 4cm, c = 5cm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(1.52). Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a,b,c. Tính giá trị biểu thức đó khi a = 3cm, b = 4cm, c = 5cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích các mặt của hình.

Lời giải chi tiết

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là

S = a.c + a.b +b.c + c.a + c.b + b.a = 2. (a.b + b.c + c.a)

Thay a = 3cm, b = 4cm, c = 5cm vào biểu thức ta được

S = 2. (3.4 + 4.5 + 3.5) = 94\(c{m^2}\).

Quảng cáo
close