Giải bài 1 trang 91 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 1. Số tự nhiên n có sáu chữ số phân biệt, hai chữ số cạnh nhau luôn là hai số tự nhiên liên tiếp. Hãy tìm số n, biết rằng trong sáu chữ số của nó, chữ số 4 có giá trị bằng 4000. Em tìm được mấy số như vậy?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Số tự nhiên n có sáu chữ số phân biệt, hai chữ số cạnh nhau luôn là hai số tự nhiên liên tiếp. Hãy tìm số n, biết rằng trong sáu chữ số của nó, chữ số 4 có giá trị bằng 4000. Em tìm được mấy số như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của các chữ số đã biết.

Lời giải chi tiết

Số tự nhiên n thỏa mãn:

  • Có 6 chữ số phân biệt
  • Hai chữ số cạnh nhau là hai số tự nhiên liên tiếp
  • Chữ số 4 có giá trị bằng 4000 nên nằm ở hàng nghìn.

Do đó số n cần tìm là 234567 hoặc 654321.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close