Giải bài 1 trang 90 vở thực hành Toán 6

Bài 1. Trong các hình dưới đây hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Trong các hình dưới đây hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

- Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

- Hình có trục đối xứng là b), c) và d).

- Hình có tâm đối xứng là b.

Quảng cáo
close