Giải bài 3 (5.11) trang 91 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (5.11). Trong các hình dưới đây, hãy chỉ ra: a) Những hình có tâm đối xứng b) Những hình có trục đối xứng

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (5.11). Trong các hình dưới đây, hãy chỉ ra:

a) Những hình có tâm đối xứng

b) Những hình có trục đối xứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

- Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

a) Hình có tâm đối xứng là hình cánh quạt

b) Tất cả các hình đều có trục đối xứng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close