Giải bài 8 (5.16) trang 92 vở thực hành Toán 6

Bài 8(5.16). Hình gấp dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(5.16). Hình gấp dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tâm và trục đối xứng của các trường hợp.

Lời giải chi tiết

Có thể vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài 8 cm vào hình đã cho để thu được hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng theo một trong các cách sau:

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close