Giải bài 5 (5.13) trang 92 vở thực hành Toán 6

Bài 5(5.13). Vẽ thêm để được các hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(5.13). Vẽ thêm để được các hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

- Vẽ hình tương tự với bên kia trục đối xứng

Lời giải chi tiết

Ta vẽ thêm như sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close