Giải bài 2 trang 91 vở thực hành Toán 6

Bài 2. Hình bên dưới là một đường gấp khúc có độ dài bằng 2 đơn vị. Vẽ thêm vào hình một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để hình thu được là một đường gấp khúc kín có độ dài 8 đơn vị mà không có tâm đối xứng (vẽ ít nhất 2 trường hợp).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Hình bên dưới là một đường gấp khúc có độ dài bằng 2 đơn vị. Vẽ thêm vào hình một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để hình thu được là một đường gấp khúc kín có độ dài 8 đơn vị mà không có tâm đối xứng (vẽ ít nhất 2 trường hợp).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu

Lời giải chi tiết

Ta có thể vẽ thêm vào như sau:

Quảng cáo
close