Giải bài 1 (6.27) trang 18 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (6.27). Điền vào chỗ chấm phân số thích hợp trong bảng sau: a \(\frac{9}{{25}}\) 12 \(\frac{{ - 5}}{6}\) b 1 \(\frac{{ - 9}}{8}\) 3 a.b \(\frac{9}{{25}}\) \(\frac{{...}}{{...}}\) \(\frac{{...}}{{...}}\) a:b \(\frac{9}{{25}}\) \(\frac{{...}}{{...}}\) \(\frac{{...}}{{...}}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (6.27). Điền vào chỗ chấm phân số thích hợp trong bảng sau:

a

\(\frac{9}{{25}}\)

12

\(\frac{{ - 5}}{6}\)

b

1

\(\frac{{ - 9}}{8}\)

3

a.b

\(\frac{9}{{25}}\)

\(\frac{{...}}{{...}}\)

\(\frac{{...}}{{...}}\)

a:b

\(\frac{9}{{25}}\)

\(\frac{{...}}{{...}}\)

\(\frac{{...}}{{...}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân, chia hai phân số

Lời giải chi tiết

a

\(\frac{9}{{25}}\)

12

\(\frac{{ - 5}}{6}\)

b

1

\(\frac{{ - 9}}{8}\)

3

a.b

\(\frac{9}{{25}}\)

\(\frac{{ - 27}}{2}\)

\(\frac{{ - 5}}{2}\)

a:b

\(\frac{9}{{25}}\)

\(\frac{{ - 32}}{3}\)

\(\frac{{ - 5}}{{18}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close