Giải bài 1 (1.54) trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 1(1.54). Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám. a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a; b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào? c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(1.54). Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám.

a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a;

b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào?

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đếm số chữ số của a và viết tập hợp các chữ số trong số a.

b) Xác định chữ số ở hàng triệu trong a.

c) Xác định vị trí và giá trị của hai chữ số 1 trong a.

Lời giải chi tiết

Số a là 15 267 221 908.

a) Số a có 11 chữ số. Tập hợp các chữ số của số a là {0; 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9}

b) Số a có 7 triệu , chữ số hàng triệu là chữ số 7.

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở hàng chục tỷ và hàng nghìn.

Chữ số 1 nằm ở hàng chục tỷ có giá trị là 10 000 000 000.

Chữ số 1 nằm ở hàng nghìn có giá trị là 1 000.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close