Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 52 vở thực hành Toán 6 Q2

Câu 1. Quan sát hình vẽ dưới đây và tìm câu đúng trong các câu sau: A. A, B, C là ba điểm không thẳng hàng. B. Điểm E nằm giữa hai điểm A và D. C. Ba điểm A, D, E đều thuộc đường thẳng d. D. Điểm A và B nằm về cùng một phía đối với điểm E.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Quan sát hình vẽ dưới đây và tìm câu đúng trong các câu sau:

 

A. A, B, C là ba điểm không thẳng hàng.

B. Điểm E nằm giữa hai điểm A và D.

C. Ba điểm A, D, E đều thuộc đường thẳng d.

D. Điểm A và B nằm về cùng một phía đối với điểm E.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Cho ba điểm phân biệt không thẳng hàng A, B, C. Có tất cả bao nhiêu tia có gốc là 1 trong 3 đỉnh trên và đi qua 1 trong 2 đỉnh còn lại?

A. 3 tia

B. 6 tia

C. 9 tia

D. 12 tia.

Phương pháp giải:

vẽ hình minh họa

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 3

Câu 3. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 3cm; BC = 6cm. Đoạn thẳng AB dài bao nhiêu xentimet ?

A. 3cm

B. 18cm

C. 9cm

D. 2cm.

Phương pháp giải:

Do C nằm giữa A và B nên AB = AC + CB.

Lời giải chi tiết:

AB = AC + CB = 3 + 6 = 9 cm

Chọn C

Câu 4

Câu 4. Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Khoảng cách từ điểm A đến trung điểm của đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu?

A. 4 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 0 cm.

Phương pháp giải:

Nếu I là trung điểm đoạn thẳng AB thì \(AI = BI = \frac{{AB}}{2}\).

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close