Giải bài 4 (5.18) trang 94 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (5.18). Hình nào dưới đây là hình có tâm đối xứng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (5.18). Hình nào dưới đây là hình có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

Lời giải chi tiết

Chỉ có hình b có tâm đối xứng

Quảng cáo
close