Giải bài 3 (5.17) trang 94 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (5.17). Em hãy vẽ tất cả các trục đối xứng của các hình sau (nếu có):

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (5.17). Em hãy vẽ tất cả các trục đối xứng của các hình sau (nếu có):

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

- Hình a có 1 trục đối xứng.

- Hình b có 4 trục đối xứng

- Hình c có 8 trục đối xứng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close