Giải bài 2 trang 93 vở thực hành Toán 6

Bài 2. Vẽ thêm để được một hình nhận đường thẳng d làm trục đối xứng và nhận O làm tâm đối xứng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Vẽ thêm để được một hình nhận đường thẳng d làm trục đối xứng và nhận O làm tâm đối xứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy đối xứng hình tương tự qua trục đối xứng d và quay nửa vòng quanh tâm đối xứng O.

Lời giải chi tiết

Hình được vẽ thêm như sau

Quảng cáo
close