Giải Góc sáng tạo: Ý tưởng của em VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Viết đoạn văn tả một đồ vật (đồ chơi, máy móc, trang phục,...) thể hiện một ý tưởng sáng tạo của em. Gắn kèm tranh (hoặc hình cắt dán) thể hiện ý tưởng đó.

Quảng cáo

Đề bài

Viết đoạn văn tả một đồ vật (đồ chơi, máy móc, trang phục,...) thể hiện một ý tưởng sáng tạo của em. Gắn kèm tranh (hoặc hình cắt dán) thể hiện ý tưởng đó. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

 • Giải Bài đọc 4: Từ cậu bé làm thuê VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Ông Nguyễn Sơn Hà là người mở ra ngành nào ở Việt Nam. Vì sao sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong cả nước. Ông Nguyễn Sơn Hà đã khắc phục khó khăn, tạo ra những sản phẩm gì phục vụ kháng chiến. Việc lấy tên ông Nguyễn Sơn Hà đặt cho một đường phố thể hiện điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Gạch dưới từ ngữ chỉ địa điểm trong những câu sau.

 • Giải Bài đọc 3: Người trí thức yêu nước VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Để về nước tham gia kháng chiến, bác sĩ Đặng Văn Ngữ phải đi đường vòng như thế nào. Va li nấm pê-ni-xi-lin được ông mang về quý giá như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Chi tiết ông tự tiêm thử liều thuốc đầu tiên vào cơ thể mình nói lên điều gì. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Gạch dưới từ ngữ chỉ thời gian trong các câu sau. Viết thêm các từ ngữ.

 • Giải Bài viết 2: Tả đồ vật VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Viết đoạn văn về một đồ dùng trong nhà (hoặc đồ dùng học tập).

 • Giải Bài đọc 2: Cái cầu VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Người cha trong bài thơ làm nghề gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Bức ảnh cha gửi đã gợi cho bạn nhỏ nghĩ đến những chiếc cầu nào. Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm. Gạch dưới câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất tự hào về cha mình. Nối các từ sau thành 4 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. Đặt câu với một từ trong bài tập trên.

 • Giải Bài đọc 1: Ông Trạng giỏi tính toán VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Qua đoạn 1, em biết gì về ông Lương Thế Vinh. Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi? Đánh dấu tích vào ô trước ý đúng. Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để biết một trang sách dày bao nhiêu. Gạch dưới từ ngữ nói lên những đóng gió của ông Lương Thế Vinh. Những từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau. Gạch dưới cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau trong mỗi câu sau.

Quảng cáo
close