Giải Bài đọc 4: Từ cậu bé làm thuê VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Ông Nguyễn Sơn Hà là người mở ra ngành nào ở Việt Nam. Vì sao sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong cả nước. Ông Nguyễn Sơn Hà đã khắc phục khó khăn, tạo ra những sản phẩm gì phục vụ kháng chiến. Việc lấy tên ông Nguyễn Sơn Hà đặt cho một đường phố thể hiện điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Gạch dưới từ ngữ chỉ địa điểm trong những câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Ông Nguyễn Sơn Hà là người mở ra ngành nào ở Việt Nam? 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 bài đọc.   

Lời giải chi tiết:

Ông Nguyễn Sơn Hà là người mở ra ngành sơn ở Việt Nam. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Vì sao sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong cả nước? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Vì tên của hãng sơn làm mọi người chú ý.

b) Vì sơn Tắc Kè do một người Việt Nam sản xuất.

c) Vì sơn Tắc Kè rẻ hơn sơn ngoại mà chất lượng tốt. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: c) Vì sơn Tắc Kè rẻ hơn sơn ngoại mà chất lượng tốt. 

Câu 3

Ông Nguyễn Sơn Hà đã khắc phục khó khăn, tạo ra những sản phẩm gì phục vụ kháng chiến? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng.

a) Vải nhựa cách điện, vải mưa

b) Giấy than, mực in.

c) Nhà xưởng, đường phố. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a) Vải nhựa cách điện, vải mưa

b) Giấy than, mực in. 

Câu 4

Việc lấy tên ông Nguyễn Sơn Hà đặt cho một đường phố thể hiện điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Thể hiện sự đánh giá cao đối với ông.

b) Thể hiện sự ưa chuộng đối với sơn Tắc Kè.

c) Thể hiện sự tích cực tham gia các hoạt động yêu nước của ông. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án a) Thể hiện sự đánh giá cao đối với ông. 

Luyện tập

Câu 1:

Gạch dưới từ ngữ chỉ địa điểm trong những câu sau:

a) Ông đã mày mò tìm cách sản xuất sơn, rồi mở hãng sơn Tắc Kè ở Hài Phòng.

b) Ở Việt Bắc, ông sản xuất vải nhựa cách điện, giấy than, mực in, vải mưa,...

c) Ngày nay, ở Hải Phòng có đường có mang tên ông. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Những từ ngữ chỉ địa điểm trong các câu sau:

a) Ông đã mày mò tìm cách sản xuất sơn, rồi mở hãng sơn Tắc Kè ở Hài Phòng.

b) Ở Việt Bắc, ông sản xuất vải nhựa cách điện, giấy than, mực in, vải mưa,...

c) Ngày nay, ở Hải Phòng có đường có mang tên ông. 

Câu 2

Dựa theo nội dung các câu a, b ở bài tập trên, viết tiếp vào vở câu có sử dụng dấu hai chấm để báo hiệu bộ phận liệt kê:

a) Ông đã là được những việc mà trước đó chưa ai thành công...

b) Ông vẫn tiếp tục nghiên cứu, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ kháng chiến... 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

a) Ông đã là được những việc mà trước đó chưa ai thành công như: tìm ra cách sản xuất sơn, mở hàng sơn Tắc Kè ở Hải Phòng.

b) Ông vẫn tiếp tục nghiên cứu, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ kháng chiến, cụ thể như: vải nhựa cách điện, giấy than, mực in, vải mưa,... 

 • Giải Góc sáng tạo: Ý tưởng của em VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Viết đoạn văn tả một đồ vật (đồ chơi, máy móc, trang phục,...) thể hiện một ý tưởng sáng tạo của em. Gắn kèm tranh (hoặc hình cắt dán) thể hiện ý tưởng đó.

 • Giải Bài đọc 3: Người trí thức yêu nước VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Để về nước tham gia kháng chiến, bác sĩ Đặng Văn Ngữ phải đi đường vòng như thế nào. Va li nấm pê-ni-xi-lin được ông mang về quý giá như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Chi tiết ông tự tiêm thử liều thuốc đầu tiên vào cơ thể mình nói lên điều gì. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Gạch dưới từ ngữ chỉ thời gian trong các câu sau. Viết thêm các từ ngữ.

 • Giải Bài viết 2: Tả đồ vật VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Viết đoạn văn về một đồ dùng trong nhà (hoặc đồ dùng học tập).

 • Giải Bài đọc 2: Cái cầu VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Người cha trong bài thơ làm nghề gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Bức ảnh cha gửi đã gợi cho bạn nhỏ nghĩ đến những chiếc cầu nào. Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm. Gạch dưới câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất tự hào về cha mình. Nối các từ sau thành 4 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. Đặt câu với một từ trong bài tập trên.

 • Giải Bài đọc 1: Ông Trạng giỏi tính toán VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

  Qua đoạn 1, em biết gì về ông Lương Thế Vinh. Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi? Đánh dấu tích vào ô trước ý đúng. Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để biết một trang sách dày bao nhiêu. Gạch dưới từ ngữ nói lên những đóng gió của ông Lương Thế Vinh. Những từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau. Gạch dưới cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau trong mỗi câu sau.

Quảng cáo
close