Giải Bài đọc 4: Nhập gia tùy tục VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Theo phong tục của Bru-nây, bạn phải dùng tay nào để đưa hoặc nhận các vật. Vì sao bạn không được xoa đầu người khác. Nếu muốn chỉ vào ai thì bạn phải dùng ngón tay nào. Nếu đến một nơi mà không tôn trọng tục lệ, tập quán của nơi đó thì có thể xảy ra điều gì. Tìm và viết lại 3 câu thể hiện lời khuyên trong bài đọc.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Theo phong tục của Bru-nây, bạn phải dùng tay nào để đưa hoặc nhận các vật? Vì sao? Viết tiếp:

Theo phong tục của Bru-nây, để đưa hoặc nhận các vật, bạn phải dùng tay ................... vì ....................................................... 

Phương pháp giải:

Em đọc gạch đầu dòng thứ nhất.  

Lời giải chi tiết:

Theo phong tục của Bru-nây, để đưa hoặc nhận các vật, bạn phải dùng tay phải hoặc để tay trái dưới cổ tay phải khi đưa hoặc nhận các vật vì người Bru-nây cho rằng tay trái bẩn. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Vì sao bạn không được xoa đầu người khác? Viết tiếp:

Bạn không được xoa đầu người khác vì ........................... 

Phương pháp giải:

Em đọc gạch đầu dòng thứ ba.   

Lời giải chi tiết:

Bạn không được xoa đầu người khác vì người Bru-nây coi xoa đầu là hành vi thiếu tôn trọng người khác.  

Câu 3

Nếu muốn chỉ vào ai thì bạn phải dùng ngón tay nào? Viết tiếp:

Nếu muốn chỉ vào ai thì bạn phải dùng ngón .................................. 

Phương pháp giải:

Em đọc gạch đầu dòng thứ tư.  

Lời giải chi tiết:

Nếu muốn chỉ vào ai thì bạn phải dùng ngón tay cái của bàn tay phải.  

Câu 4

Nếu đến một nơi mà không tôn trọng tục lệ, tập quán của nơi đó thì có thể xảy ra điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý em cho là đáng lo ngại:

a) Bị mọi người chê cười.

b) Gặp rắc rối do bị hiểu lầm. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.   

Lời giải chi tiết:

Nếu đến một nơi mà không tôn trọng tục lệ, tập quán của nơi đó thì có thể xảy ra:  

b) Gặp rắc rối do bị hiểu lầm. 

Luyện tập

Câu 1:

Tìm và viết lại 3 câu thể hiện lời khuyên trong bài đọc:

a) Một câu có từ hãy.

b) Một câu có từ nên.

c) Một câu có từ không

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

3 câu thể hiện lời khuyên trong bài đọc:

a) Một câu có từ hãy: Vì vậy, bạn hãy dùng tay phải hoặc để tay trái dưới cổ tay phải khi đưa hoặc nhận các vật.

b) Một câu có từ nên: Nếu bạn đến thăm Vương quốc Bru-nây, bạn nên nhớ những điều sau.

c) Một câu có từ không: Không xoa đầu bất cứ ai, kể cả trẻ em. 

Câu 2

Hãy sử dụng một trong các từ trên để nói lời khuyên hoặc lời đề nghị với bạn.

Mẫu: Không hái hoa trong công viên.   

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Không làm việc riêng trong giờ học.

- Hãy làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. 

Quảng cáo
close