Giải Bài đọc 3: Quạt cho bà ngủ VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều

Vì sao bạn nhỏ trong bài thơ mong chích chòe đừng hót. Đánh dấu vào ô trước ý đúng. Tìm những từ ngữ tả cảnh không khí yên tĩnh trong nhà, ngoài vườn. Bà mơ thấy gì? Vì sao có thể đoán biết như vậy? Dựa theo nội dung bài thơ, hãy viết một câu nói về việc bạn nhỏ (hoặc ngấn nắng, cốc chén) đã làm để bà được ngủ ngon. Cho biết câu em viết thuộc mẫu câu nào.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc hiểu

Câu 1:

Vì sao bạn nhỏ trong bài thơ mong chích chòe đừng hót? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Vì đang giữa trưa, bạn nhỏ muốn được yên lặng để ngủ.

b. Vì bạn nhỏ bị ốm, bạn nhỏ muốn được yên lặng để ngủ.

c. Vì bà của bạn nhỏ đang ốm, bạn muốn giữ yên lặng cho bà ngủ. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1 để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án c. Vì bà của bạn nhỏ đang ốm, bạn muốn giữ yên lặng cho bà ngủ. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đánh dấu vào ô trước ý đúng.

a. Bạn nhỏ làm gì để chăm sóc bà?

- Nhắc chích chòe đừng hót để bà ngủ

- Quạt cho bà ngủ

- Hái trái chín trong vườn cho bà

b. Câu thơ nào cho em biết điều đó?

- Bà em ốm rồi

Lặng cho bà ngủ

- Bàn tay bé nhỏ

Vẫy quạt thật đều

- Bà mơ tay cháu

Quạt đầy hương thơm 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 2.  

Lời giải chi tiết:

a. Quạt cho bà ngủ

b. Bàn tay bé nhỏ

Vẫy quạt thật đều 

Câu 3

Tìm những từ ngữ tả cảnh không khí yên tĩnh trong nhà, ngoài vườn. Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 3 và 4.   

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Bà mơ thấy gì? Vì sao có thể đoán biết như vậy? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Bà mơ tay cháu quạt đầy hương thơm, vì trong giấc ngủ bà nhớ bàn tay cháu quạt và thấy mùi thơm của hoa cam, hoa khế.

b. Bà mơ thấy những chú chim chích chòe đang hót, vì trong giấc ngủ bà nghe thấy tiếng hót của chích chòe.

c. Bà mơ thấy hoa cam, hoa khế chín lặng trong vườn, vì trong giấc ngủ bà thấy mùi thơm của hoa cam, hoa khế. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 4.   

Lời giải chi tiết:

Đáp án a. Bà mơ tay cháu quạt đầy hương thơm, vì trong giấc ngủ bà nhớ bàn tay cháu quạt và thấy mùi thơm của hoa cam, hoa khế. 

Luyện tập

Câu 1: 

Dựa theo nội dung bài thơ, hãy viết một câu nói về việc bạn nhỏ (hoặc ngấn nắng, cốc chén) đã làm để bà được ngủ ngon.  

Phương pháp giải:

Em dựa vào nôi dung bài thơ để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

- Bạn nhỏ quạt cho bà ngủ.

- Cốc chén trong nhà im lặng để bà được yên tĩnh nghỉ ngơi. 

Câu 2

Cho biết câu em viết thuộc mẫu câu nào. Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Ai là gì?

b) Ai làm gì?

c) Ai thế nào? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

Đáp án b) Ai làm gì? 

Quảng cáo
close